Het Globaal Medisch Dossier – GMD

Om je als patiënt aan te moedigen om een vaste huisarts te raadplegen, betaalt je ziekenfonds je 2 euro meer terug per consultatie indien je op raadpleging gaat bij je GMD houdende huisarts. Je GMD houdende huisarts is de huisarts waar je gekozen hebt om je GMD te hebben en is de huisarts waar je op het moment het vaakst naartoe gaat.
Het voordeel voor het RIZIV is dat er minder dubbele onderzoeken gedaan worden wat een besparing oplevert.

Je huisarts krijgt hiervoor 32 euro rechtstreeks van je mutualiteit. Hiervoor moet je GMD houdende huisarts wel een aantal zaken doen en uw dossier administratief op orde houden. Dit werk doen we buiten de consultatie om, je hoeft ons hiervoor niets extra te betalen. Deze 32 euro wordt slechts één keer per jaar aan één enkele huisarts uitgekeerd.

Patiënten zonder Belgische mutualiteit betalen de 32 euro wel voor hun jaarlijks GMD. Zij moeten de terugbetaling zelf regelen bij hun verzekering.

Een elektronische ID kaart voor volwassenen of een kids ID of ISI+ kaart voor kinderen is nodig voor het afsluiten van een GMD. Breng deze telkens mee wanneer je op consultatie komt, ze is nodig om uw verzekeringsstatus te verifiëren.

Verhuis je?

Als je van woonplaats verhuist dan verhuis je best ook je GMD naar je nieuwe huisarts door hem te laten weten dat je je GMD naar hem of haar wil verhuizen. Je nieuwe huisarts regelt de GMD overdracht online met je ziekenfonds en je krijgt onmiddellijk bij je nieuwe GMD houdende huisarts per consultatie 2 euro meer terugbetaald van je ziekenfonds.

We vragen meestal je medisch dossier op bij uw vorige huisarts. Om deze dossieroverdracht te kunnen doen moet je wel even een standaardformulier ondertekenen. Dit dossier is een elektronische kopie uit het computerprogramma van je vorige huisarts dewelke manueel door je nieuwe huisarts moet worden nagezien. Het origineel blijft bij uw vorige huisarts en wordt bewaard tot minstens 30 jaar na uw laatste consultatie daar. Soms hebben mensen nog niets bijzonder aan de hand gehad en dan is een dossieroverdracht niet nodig.

In sommige gevallen hebben huisartsen nog een papieren dossier over je medisch verleden. Is dit veel of in een taal die ik niet versta, dan krijg je van mij een vragenlijst mee die je zelf moet invullen op basis van je papieren dossier. Hier kruipt best wat tijd in en daarom is het raadzaam om al een medicatieschema (lijstje van de medicamenten die je neemt) mee te brengen naar de consultatie. Dit mag van het ziekenhuis, van de apotheker of een zelfgemaakt medicatieschema zijn.

Als je in behandeling bent in een ziekenhuis, polikliniek of een specialist privé, zeg dan dat je GMD verhuisd is naar uw nieuwe huisarts. Je zegt dit best zowel bij de centrale inschrijving als bij elk nieuw secretariaat waar je je aanmeldt.

Is er een nieuwe geboorte?

Vraag meteen de ISI+ kaart aan bij uw mutualiteit. Dit moet je zelf doen, je krijgt deze kaart niet automatisch. Vanaf het moment dat je de ISI+ kaart bij je hebt kan er een GMD afgesloten worden voor de nieuwgeboren baby.

Fotografeer de ISI+ kaart ook met de smartphone van zowel mama, papa als van de grootouders. Zo heb je deze kaart steeds mee als je op consultatie komt met de baby. Later kan je dan de kids ID aanvragen bij het gemeentebestuur. Deze kids-ID heb je tevens nodig wanneer je met je kindje op vakantie gaat in de EU. Denk daar op tijd aan bij het maken van vakantieplannen.