Over mij

Sinds ik me kan herinneren ben ik gepassioneerd door de verhalen van mensen. Ik luisterde, observeerde en probeerde verschillende scenario’s in mijn hoofd te creëren over wat een bepaald gedrag of een bepaalde emotie zou kunnen hebben beïnvloed. Het is geen verrassing dat mijn levenspad ertoe heeft geleid dat ik psycholoog ben geworden. Ik mag een luisterend oor zijn voor je verhaal en hopelijk die steun zijn die je nodig hebt in de fase van je leven waarin je je op dit moment bevindt. Communicatie met anderen en met jezelf is naar mijn mening de basis van persoonlijke groei, vandaar dat ik hier in mijn werk veel nadruk op leg. Mijn missie is de ontwikkeling van het menselijk potentieel, omdat ik geloof dat iedereen het potentieel heeft voor persoonlijke groei en het potentieel om de gewenste veranderingen te bereiken en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

In de loop der jaren heb ik nieuwe kennis en ervaringen opgedaan op uiteenlopende gebieden. Ik kreeg in de praktijk kansen om mijn begrip van psychologie te verdiepen terwijl ik met de meest uiteenlopende groepen mensen werkte; van overlevenden van geweld en andere trauma’s, migranten, daklozen en jonge ouders en professionals.

Waar kan ik je in ondersteunen?

• Stressvolle levenssituaties (ziekte, overlijden van dierbaren, echtscheiding, sterfgeval, verlies van baan…)

• Ontevredenheid over zichzelf, laag zelfbeeld

• Overmatige werkdruk en stress

• Moeilijke en conflictueuze relaties thuis, op het werk, tussen dierbaren

• Onzekerheid voor belangrijke beslissingen (carrièrebeslissingen, regie over eigen leven)

• Voorbereiding op de bevalling en na de bevalling, problemen met onvruchtbaarheid…

Hoe werkt het?

Samen met de cliënt bekijken we de gegeven situatie vanuit verschillende invalshoeken, formuleren we doelen en kiezen we methodes die kunnen helpen om het gestelde doel te bereiken. Het is dus een kwestie van bewust keuzes maken voor veranderingen in de richting van persoonlijke groei.

In tegenstelling tot psychotherapie is het proces van psychologische counseling korter en minder diepgaand.

Counseling vindt normaal gesproken één keer per week plaats. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij indien nodig het aantal gesprekken aanpassen.

De begeleidingscyclus omvat een kennismakingsgesprek en een professioneel gesprek in het kader van de volgende gesprekken.

Het laatste gesprek wordt gevolgd door een evaluatie van het adviesproces.

Twijfel je of begeleiding iets voor jou is?

Tegenslagen zijn een normaal onderdeel van ons leven. Ze nemen toe tijdens belangrijke levensgebeurtenissen of veranderingen, en we reageren er heel anders op. Psychologische begeleiding betekent hulp bij het aanpassen aan de huidige levenssituaties. Daarom is counseling geschikt voor iedereen die verandering wil of nodig heeft, aan zichzelf wil werken en bereid is om actief mee te werken.