Voorschrift voor medicatie, kinesist of doktersbriefje voor het werk nodig?

Indien je een voorschrift voor de apotheek of een voorschrift voor de kinesist of een afwezigheidsattest voor je werk nodig hebt dan dien je steeds persoonlijk op consultatie te komen.

Als arts mogen we voorschriften en attesten enkel verstrekken tijdens een consultatie. Doordat alles elektronisch verloopt is dit door de overheid zeer gemakkelijk te controleren. Vraag dus alle voorschriften en attesten die je nodig hebt tijdens de consultatie. Vraag geen briefjes voor familieleden die niet aanwezig zijn op het consult.

Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Zowel het vragen naar als het verstrekken van valse attesten is wettelijk niet toegelaten. Het schrijven van valse attesten zal steeds geweigerd worden.